خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
جمعه 13 آذر‌ماه سال 1394

درد

2 روزه که زیر دلم درد گرفته،،،،،البته دیروز خیلی خیلی شدید بود طوریکه ساعت چهار صبح از درد بلند شدم و دیگه نخوابیدم.....

دردش خیلی بد بود و تو حالت دراز کشیده بدتر هم هست و همش از صبح رو مبل میشینم و زیر پام یک چیزی میزارم.....

دیروز که درد کلافم کرده بود با دکترم صحبت کردم که گفت چون دردها خیلی نامنظم و فاصلشون خیلی زیاده نمی خواد بری بیمارستان برای چک کردن انقباضات رحم ولی 2 تا قرص گفت بخورم....آنتی بیوتیک هم داد

امروز دیگه از شدت درد و تکرر ادرار کلافه شدم....فقط گریه میکردم...مسیج دادم به دختر خالم که میتونم مسکن بخورم که خودش زنگ زد و در نهایت گفت اینا انقباضات رحم نیست و عفونت مثانه به خاطر فشار زیاده.......

از همون لحظه مسکن خوردم و لیمو ترش و آناناس و آنتی بیوتیکام و آب زیاد........الان دردم خیلی کم شده البته گفت تا دارو اثر بزاره 48 ساعت باید بگذره....

وای وای خدا نصیب هیچ کس نکنه ،،،،،خیلی بد دردیه......این جوجه کوچولو هم دقیقا پاشو رو مثانه میزاره و فشار میده و دیگه می خوام از حال برم.......

هنوزم نمی تونم دراز بکشم و نشسته می خوابم......چشمام قرمز قرمز شده ولی حاضرم نخوابم اما درد نداشته باشم و همچنین نگران زود به دنیا اومدن جوجه ها هم نباشم....

خدایا خودت کمک کن