خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1395

3 ماه و نیمگی

زندگیم به نگاه و نفسهای شما پیوند خورده،فرشتگان آسمانی من...برایمان بمانید که ذره ذره وجودتان زندگیست و لحظه لحظه کودکیتان را زندگی میکنم...عطر نفسهای شما بدون شک معطر ترین عطر روی زمین است.....دوستتان دارم