خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
سه‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1394

موجهای کوچیک

عزیزان من، امروز حرکاتتون رو با چشم دیدیم و با دست لمس کردیم،،،،،

موج کوچیکی که دل من رو بالا و پایین میبرد،،،،،،

خدایا به خودت میسپارمشون