X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1394

سخت مشتاقم

17 هفته و 3 روز ه که زندگی ما تغییر کرده،،،،به عبارتی آغاز 5 ماه از  تغییرات جدید....

حس غریب و در عین حال شاد همراه با نگرانیهای خودش........

دیگه با هم شعر می خونیم،،،،،آشپزی میکنیم،،،،،،حرف میزنیم و درد دل،،،،درد دل از نوع خوب و شادش نه نگرانی که شما معجزه های کوچک و در عین حال بزرگ زندگی من ،فقط باید شاد باشید و بال بزنید و بپرید......

1 هفته دیگه میریم تا دوباره شما معجزه های زندگیمون رو ببینیم........هر چند که من حرکاتتون رو حس نمی کنم ولی بابا با حیرت به مونیتور زل میزنه و از حجم حرکات دوار گونه شما متعجب و خندون میشه.........

شرایط خاص خودم هم تحت کنترل پزشک و فرشته نگهبانیه که تو این مدت نه فقط یک دکتر یا دختر خاله،بلکه یک قوت قلب و حامی بزرگ برای ما بوده و هست......

خدایا عزیزانم رو به دستان قادر خودت میسپارم و نگرانیهای جور وا جور رو هم در پس سایه مهربونت قایم میکنم که میدونم از هر کسی بیشتر مواظب و مراقب فرشته های کوچولوی خودت هستی.....