خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1394

برنامه ریزی

از کارهای تو فهرست و لیست انتظار:


درخواست عدم سو پیشینه رو دادم


کلاس رانندگی ثبت نام کردم و امروز اولین جلسه رو رفتم و چون گواهینامه هم دارم گفت فکر کنم کلا 4 جلسه کافی باشه


کلاسهای موسسین مهد رو با یک کلاس برای کارتمربیگری هم ثبت نام کردم که واسه اپلای کردن خیلی سوال میشد


دندانپزشکی رفتم و طلسمش شکسته شد و 2 شنبه دوباره وقت دارم


پیاده روی 2 روز رفتیم ولی امروز نرفتیم ......خوب با یک نگاه کلی تا حدی از خودم راضی شدم....


انشاالله که مابقیش هم خیره


خدایا مددی