خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393

10 مین سال


این پست رو نوشته بودم...فقط نمی دونم چرا ذخیره بود......


9 سال تموم شد و ما در آستانه 10 سالگی پیوند باهم بودنمون یک موجود کوچولوی بی آزار رو داریم که شاید هیچ وقت زمان اومدنش برامون مشخص نبوده........اونقدر بی آزار که من رسما گاهی به بودن وجود نازنینش شک میکنم.....


خدایا خوانواده کوچولومون رو به خودت سپردم.....