خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
چهارشنبه 3 مهر‌ماه سال 1392

رشته نازک

اه نمیدونم چه دردی گرفته این بلاگ اسکای رو....نظرات تایید نمیشه...... 

ای خدا بدجور چله افتاده به این امتحان همسر و همش کنسل میشه و یک بارم که از زور استرس خراب شد..... 

خدا جون باز رسیده به همون رشته خیلی نازک خواهشا دستمون رو رها نکن........ 

بازم رسیده به اوج اوج ناامیدی و تو این برهه همیشه بزرگیت رو بهمون بیشتر نشون دادی........ 

خدایا خواهشا کمک........... 

این حال رو کمتر از تعداد انگشتان دست ولی چندبار تجربه کردم..... 

از زمان مشکل بابا تا بعدش تو زندگی خودمون... 

یک جوشش بدی تو دلم بالا و پایین میره و فردا پر از ابر و مه هست...... 

هیچ تعریفی از حل شرایط موجود ندارم......................... 

دیروز سومین موی سفید رو گوشه سرم دیدم......... 

نه من نمی خوام پیر که  حتی میانسال به حساب بیام........ 

استرسم بالا رفته و مربوط به یک چیز نیست کلی موضوعات مختلف برای فکر کردن دارم..................... 

دوست دارم زودتر زمانی بیاد که این متن رو بخونم و لبخند بزنم و بگم دیدی به خیر گذشت و تو عجول بودی !!!!!!