خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1392

روزت مبارک

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش

و مهرش تا ابد در دلم جای دارد


تو بهترین گل ، میان شهر گلهایی

تو رنگ آفتابی ، شب که می رسد

مثل ستاره گویا مهتابی

مامان خوب خودم...مهربونترین...نه با واژه و نه با هیچ کاری نمی تونم زحمات تو عزیز رو جبران کنم...تو که از پاکی دلت و مهربونی خالصت شغل پرستاری رو انتخاب کردی و همیشه و همیشه برای همه مادر بودی....تو که فداکاری ناب رو تو وجودت و مظلومیت صرف رو تو نگاهت دیدم..عزیز دلم کیلومترها ازت دورم و فرصت دستبوسی تو عزیز رو ندارم و این خیلی آزاردهندست...فقط اینکه دنیا دنیا دوستت دارم و به وجود نازنینت افتخار میکنم....روزت مبارک برکت خونه